HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

İzmir Barosu Tarafından Normalleşme Sürecine Dair Alınan Tedbirler

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

16:34 . 31 Mayıs 2020

Değerli meslektaşlarımız;

 

Yaşanmakta olan salgın sürecinde ilk evrenin atlatıldığı ve yeni normalleşme sürecine geçildiği resmi olarak açıklanmış ve bu kapsamda alınan bir kısım tedbirlerin sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

 

Ekli bakanlık genelgesinden de anlaşılacağı üzere; (http://www.basin.adalet.gov.tr/Etkinlik/adalet-bakanligi-yeni-calisma-esaslari-kilavuzu-hazirladi) Adliye personeli 01.06.2020 tarihinden itibaren görevi başında olacaktır. Ancak duruşmalar ve İcra işlemlerinin fiilen başlama tarihi 15.06.2020 tarihidir. Görevine dönen adliye personeli arada geçen 15 günlük sürede birikmiş ve yerine getirilememiş mutad işlemleri tamamlayacak ve 15.06.2020 tarihine hazırlık yapacaklardır. Bu kapsamda; 01.06.2020 tarihinden itibaren adliyelerde çalışmaların kontrollü olarak başlayacağı hepimizin malumudur.

 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak yeni dönemde hastalık bulaşma riskinin en aza indirgenmesi ve meslektaşlarımızın ile baro çalışanlarımızın sağlıklarının korunabilmesi açısından bir kısım önlemlerin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

 

Bu kapsamda; İzmir Tabip Odası ve TMOBB İl Koordinasyonu ile bağlantıya geçilerek görüşleri alınmış ve her iki kurum da Baro Başkanlığımıza görüşlerini iletmişlerdir. Her iki meslek örgütü de kendi uzmanlık alanlarına göre yaptıkları değerlendirmelerde; tehlikenin devam ettiğini, toplu olarak bulunulan alanlarda fiziksel mesafe kurallarına uygun davranılmasının, ortak kullanımların engellenmesinin, kapalı alandaki havayı sirküle eden klima sistemlerinin kullanılmamasının gerekli olduğunu ve uygulamaların bu bilgiler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

 

Gerçekleştirilecek uygulamalar hem meslek örgütlerinden alınan ve hem de resmi genelgelerde yer alan bu görüşler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Buna göre yönetim kurulumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır; 

 

ADLİYELERE VE ADLİYE BARO ODALARINDA SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN;

 

1. Merkez ve İlçelerde yer alan tüm baro birimlerinin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılarak 01.06.2020 tarihinde açılmasına, meslektaşlarımızdan bulundukları her ortamda işaretlemelere ve görevli arkadaşlarımızın uyarılarına uygun davranmalarının istenmesine,

 

2. TMMOB İl Koordinasyonundan gönderilen görüş yazısında kapalı alanlarda klima kullanımının hijyenik olmadığı ve hastalık riskini artıracağı bildirildiğinden Baro odaları ve diğer birimlerde klimaların kullanılmamasına, baro birimlerinin doğal yöntemlerle havalandırılmasına, tüm baro birimlerinin gün sonunda dezenfekte edilmesine,

 

3. İzmir Tabip Odası tarafından gönderilen görüş yazısında, ortak kullanımın hastalık bulaşma riskini artıracağı bildirildiğinden baro odalarında cübbe temini hizmetine ara verilmesine, meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendi cübbelerini yanlarında getirmeleri gerektiğinin hatırlatılmasına,

 

4. Adliyelere maskesiz girişe izin verilmeyeceğinin tüm meslektaşlarımıza duyurulmasına, bu nedenle adliye girişlerinde sorun yaşamaması için meslektaşlarımızın maskelerini yanlarında taşımaları gerektiğinin bildirilmesine,

 

5. Yanında maske bulunmayan meslektaşlarımızın yararlanabilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Bayraklı ve Karşıyaka’da bulunan adliye girişlerine maskematik yerleştirilmesi istenmiş olup maskematik konulmasına kadar adliye girişlerinde Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilecek maskelerin bulundurulacağının ve ayrıca tüm baro birimlerinde de maske satışının sağlanacağının duyurulmasına,

 

6. Adliyelerde bulunan baro odalarında ve tüm baro birimlerinde çalışan personelin maske ve siperlik kullanmasına,

 

7. Bireysel ve toplumsal sağlığımız için nöbet tutulan merkez ve birimlerde faaliyetlerin duruşmaların başlama tarihi olan 15.06.2020 tarihinde başlatılmasına,

 

8. Tüm meslektaşlarımızdan baro odalarında yapılan düzenlemelere maksimum derecede dikkat etmelerinin, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, baro birimlerine ve duruşma salonlarına giriş ve çıkışlarda el dezenfeksiyonuna dikkat edilmesinin, adliye ve baro birimlerinde gerekmediği müddetçe uzun vakitler geçirilmemesinin öneminin hatırlatılmasına,

 

9. Bilgisayar bulunan baro odalarında bilgisayar kullanım alanlarının güvenli mesafe kurallarına göre düzenlenmesine ve buralarda meslektaşlarımızın mümkün olduğunca az vakit geçirmelerinin istenmesine, her kullanım sonrasında kullanılan alan ve aparatların dezenfekte edilmesine,

 

BARO HİZMET VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN;

 

10. Salgın sürecinde merkez baro binamızda çalışma günleri ve personel sayısında gerçekleştirilen azaltmaya 08.06.2020 itibariyle son verilerek tüm baro birimlerinde salgın öncesi çalışma saatlerine dönülmesine,

 

11. CMK ve diğer hizmet araçları ile tüm baro birimlerinin düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam edilmesine,

 

12. İzmir Tabip Odası ve TMMOB görüş yazısı ile klima kullanılmaması ve toplu ortamlarda fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiği yönünde önemli uyarılarda bulunulmakta olduğu göz önüne alınarak komisyon ve merkez toplantılarının bir süre daha fiziki ortamda gerçekleştirilmemesine, bu süreçte tüm komisyon ve merkez toplantılarının online olarak sürdürülmesine,

 

13. İzmir Tabip Odası ve TMMOB önerileri dikkate alınarak baro bünyesindeki kültürel faaliyetlerin de bir süre daha ertelenmesine, faaliyetler açısından yeni başlangıç tarihlerinin ayrıca bildirilmesine, baro birimleri dışında gerçekleştirilen kültürel ve sportif faaliyetlere ara verilmesinin önerilmesine,

 

14. Bu süreçte elektronik ortamda teslimine başlanan CMK ve Adli Yardım raporlarının yine elektronik ortamda teslimine devam edilmesine, fiziki rapor tesliminin kabul edilmemesine,

 

15. Adli yardıma ilişkin tüm görevlendirmelerin yine elektronik ortamda mail yoluyla yapılmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Salgın sürecini sağlıkla atlatabilmek umudu ve yeniden bir araya geleceğimiz günlerin özlemiyle tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.