DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

“TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Yayımı Hakkında Duyuru

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

“TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Yayımı Hakkında Duyuru

16:36 . 02 Şubat 2024


Baroların çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 51. maddesi uyarınca tutacakları defterlerin gelinen teknolojik aşamada fiziksel ortamda tutulması zorunluluğunu ortadan kaldırmak suretiyle tercihe göre defter ve kayıtların fiziksel ya da elektronik ortamda tutulmasına olanak verilmesi amacıyla “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmış olup 26.01.2024 tarihli 32441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözü edilen Yönetmelik değişikliği ile defter ve kayıtların elektronik ortamda tutulabilmesi olanağı getirildiğinden; Barolar ve Türkiye Barolar Birliği’nin Adalet Müfettişlerince denetimini düzenleyen Yönetmelik’in  73. maddesinde de tüm kayıt, işlem, defter, her türlü evrak ve belgelerin fiziksel veya elektronik ortamda incelenebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik ile karşılaştırma cetveli ve gerekçe aşağıda bulabilirsiniz

Eki:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240126-7.htm

Karşılaştırma Cetveli

Gerekçe Metni