DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında TBB Duyurusu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

14:58 . 13 Eylül 2022


Danıştay 8. Dairesi, örneğini ekte sunduğumuz 27.04.2022 tarih E.2018/3442, K.2022/3149 sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde yer alan “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükmünün oyçokluğu ile iptaline karar vermiştir.

 

Sözü edilen iptal kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususu ile ortaya çıkan hukuki durumu Barolarımızın bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla sunarım.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

EKİ :

Yargı Kararı