DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

TBB'nin İcra Dairelerine UYAP Vasıtasıyla Gönderilen Talepler Hakkında Duyurusu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İcra Dairelerine UYAP Vasıtasıyla Gönderilen Talepler Hakkında.

15:16 . 20 Nisan 2022


Konu: İcra Dairelerine UYAP Vasıtasıyla Gönderilen Talepler Hakkında.

 

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.03.2022 tarih E-34372782-79/3095 sayılı yazısı ile;

 

Avukat Portal üzerinden müzekkere içeriğinde belirtilmek suretiyle icra dairelerine gönderilen taleplerin, UYAP ve Avukat Portal’da yapılan değişiklik ve güncellemeler ile birlikte tanımlı hale getirilerek, entegrasyonu sağlanan hizmetler yönünden Avukat Portal üzerinden sorgu yapılabilir ve sorgu neticesinde tespit edilen menkul/gayrimenkul malların seçilmesi suretiyle haczi talep edilebilir hale getirildiği, Avukat Portal üzerinden sorgu ve seçimi yapılarak oluşturulan talebe ilişkin akış sürecinin icra müdürlüklerinde de devam ettiği, böylece açılan talebin safahatine ilişkin süreç takibi yapılabildiği,

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünce yeni ekranın oluşturulması, kullanılması ve yeni tip taleplerin eklenerek geliştirilmesine devam edilmesine karşın bu ekranın kullanılmaması veya eski ekranın da kullanılmaya devam edilerek mükerrer talepler gönderilmesinin iş yükünün daha da arttırılmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, avukat taleplerinin daha hızlı sonuçlanması amacıyla yeni oluşturulan talep ekranının kullanılması, eski ekrandan mükerrer taleplerin gönderilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteminde bulunulmaktadır.

 

Birliğimiz Bilişim Komisyonunca yeni oluşturulan talep ekranına ilişkin yazılımsal eksikler, kısıtlı yapılabilen ve yapılamayan işlemler hakkında çalışmalar yürütüldüğü hususunu bilgilerinize sunar, duyurumuz ekinde gönderilen Bakanlık yazısının Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN

Türkiye Barolar Birliği

Başkanı

 

Eki:

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.03.2022 tarih ve 3095 sayılı yazısı.