DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

Türkiye Barolar Birliği'nin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkındaki Duyurusu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Türkiye Barolar Birliği'nin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkındaki Duyurusu

23:53 . 04 Ağustos 2021


Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 13.07.2021 günlü yazı ekinde gönderilen ve 10.07.2021 tarih 31537 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16.04.2021 tarih, Esas:2020/3, Karar: 2021/1 sayılı kararında özetle “Maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası halinde ispat yükünün davacıya mı davalıya mı ait olacağı konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; içtihatların birleştirilmesine karar verilebilmesi için, içtihat aykırılığına konu kararların devamlılık arz etmesinin gerekmesi ve Yargıtay 19. ve 23. Hukuk Dairelerinin yerleşmiş kararlarına aykırılık teşkil eden kararlarının istikrar kazanmamış olması karşısında, içtihatların birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.” denilmektedir.