DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

Jürili Staj Tez Sunum Sistemi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

17:12 . 05 Mart 2020


Staj eğitim sürecinde hazırlanan bireysel çalışma raporlarında yaşanan sorunlar hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu nedenle tezlerin daha faydalı hale getirilebilmesi ve nesnel değerlendirmeye açık olması amacıyla bazı değişikliklere gidilmiştir. Alınan yeni karar uyarınca, bundan sonra staj tezleri, stajyer meslektaşlarımız tarafından jüri önünde savunulacaktır. Bu kapsamda stajyer meslektaşlarımız, eskiden olduğu gibi toplam 60 saatlik seçmeli ders programının 48 saatlik kısmını seçimlik derslere fiilen katılmak, 12 saatlik kısmını staj bitim tezi hazırlamak suretiyle tamamlayacaklardır. Ancak anılan tezler akademik makale şeklinde olmak zorunda olmayıp, zorunlu atıf yapılması gibi bir kural da söz konusu değildir. Bununla birlikte tezlerin özenle hazırlanmış hukuksal metinler olması beklenmektedir. Tezin sayfa kenar boşlukları olarak en çok; üst boşluk olarak 3 cm., alt boşluk olarak 3 cm., sağ boşluk olarak 2,5 cm., sol boşluk olarak 3,5 cm. boşluk bırakılması, çalışmanın tek satır aralığıyla yazılması ve en az 10 sayfa olması beklenmektedir.

 

Stajyer meslektaşlarımız staj tezlerini bireysel ya da en fazla beş kişilik grup olarak hazırlayabilecek ve sunabileceklerdir. İki veya daha fazla stajyer tarafından tezin savunulması birlikte gerçekleştirildiği takdirde, stajyerler arasında işbölümü yapılabilecektir. Ancak bu halde dahi her bir stajyerin tüm sunuma hakim olması ve sorulabilecek sorulara cevap vermesi beklenecektir.

 

Jüri savunması sonucunda her grup üyesi ayrı değerlendirilecek, grup üyelerinden bazılarının başarılı bulunup bazılarının başarısız bulunması mümkün olabilecektir.

 

Sayılanların yanı sıra staj bitim tezinin Avukatlık Hukuku, Medeni Usul Hukuku ya da Ceza Usul Hukuku alanlarından birinde yazılması gerekmektedir.

 

Staj bitim tezi hazırlandığında bir örneği basılı, bir örneği ise dijital olarak Staj Eğitim Merkezi’ne teslim edilecektir. Anılan teslimin tezin sunum gününden en az iki hafta önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Sunum günleri, Staj Eğitim Merkezi tarafından açıklanacak olan tarihler arasından stajyer meslektaşlarımız tarafından “Staj Eğitim Merkezi Sekreterliğine başvuruda bulunmak suretiyle” seçilecektir. Staj süresinin uzamasına neden olunmaması için, mümkün olan en yakın zamanda Baroya başvurularak sürecin başlatılması değerli meslektaşlarımıza önerilmektedir.

 

Staj tezinin sunumu 3 kişilik jüri önünde gerçekleştirilecektir. Stajyer meslektaşımız, yanında staj yaptığı avukatın, jüri üyesi olarak görevlendirilmesini isteyebilir. Bu durumda jüri 4 kişiden oluşabilecektir.

 

Jürinin oybirliği ya da oyçokluğu ile başarılı bulduğu stajyer meslektaşın tezi başarılı kabul edilecektir. Yanında staj yapılan meslektaşın katılımı ile jürinin 4 kişiden oluşması halinde de oybirliği ya da oyçokluğu aranılacaktır. Oyçokluğu sağlanamadığı takdirde stajyer meslektaşımızdan bir kez daha sunum yapması istenebilecektir.

 

04.03.2020 tarihi itibariyle, stajının bitimine 6 faydan fazla kalan stajyer meslektaşlar yeni sistem uyarınca tezlerini savunacak, 6 aydan az kalan stajyer meslektaşlar ise, yeni sistemle eski sistem arasında seçim yapabileceklerdir.

 

Tüm stajyer meslektaşlarımıza duyurur, yeni sürecin hepimiz açısından daha verimli olmasını dileriz. Başarı dileklerimiz ve saygılarımızla. 

 

Staj Tezi Sunum Zamanı Seçimi için lütfen tıklayınız