KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  Yayın Kurulu  ➝  Tanıtım

Tanıtım

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Yayın Kurulu çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz.

 

 

 

 

Süreli Yayınlarımız

 

Yayın Kurulu, İzmir Barosunun en eski çalışma kuruludur. Bunun en önemli kanıtı da 21 yıldır yayınlanan İzmir Barosu Bülteni ve yine 76 yıldır yayınlanan İzmir Barosu Dergisi' dir. Dergi, yıl içinde dört kez; Bülten ise olabildiğince düzenli olarak ayda bir yayınlanmaktadır. Dergimiz 2006 yılından bu yana aynı zamanda akademik anlamda hakemli dergisıfatını da almıştır.

 

Bülten daha güncel konulara eğilmeye çalışan, Baro Yönetim Kurulunun ve Baro Komisyonlarının çalışmalarını üyelerle buluşturmayı amaçlayan bir periyodiktir. Yanı sıra, herhangi bir biçimde kendini ifade etmek isteyen avukatların da paylaşımına açıktır.

 

Özellikle Dergi'de yer alacak hakemsiz yazılar, Yayın Kurulunun üçlü incelemesinden ve onayından geçtikten sonra; hakemli yazılar ise en az iki akademisyenin incelemesinden ve onayından sonra yayınlanabilir. Dergi'nin teorik yazılarının yanı sıra avukatların en çok ilgi gösterdiği bölüm,Yargıtay Kararlarıbölümüdür. Bu kararların neredeyse tamamı elindekini diğer meslektaşlarıyla paylaşan avukatların katkısıyla oluşturulmaktadır. İzmir Barosu Dergisi 2015/1 sayısından itibaren TUBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Veritabanında taranmaya başlamıştır.

 

Bültendeki çalışmalar ise daha çok editoryal faaliyet ürünü olarak değerlendirilebilir. Bülten, daha güncel olup, aylık olarak yayınlanmaya çalışıldığı için çabuk hareket edilmesini gerektiren bir tempoya sahiptir. Bültenin yasal olarak sahibi dönem İzmir Barosu Başkanıdır. Yasal engel bulunmamakla birlikte bir gelenek halini aldığı için sorumlu yazı işleri müdürü, Yayın Kurulundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir. Eğer Baro Yönetim Kurulu uygun ve gerekli görürse, Bültenin yayına hazırlanması ve bazı teknik işlerinin takibi için editör olarak tanımlanabilecek bir kişiyi görevlendirebilir. Elbette, fotoğraflama alanında bir Baro çalışanı, keza emek ve bilgi gerektiren bazı teknik işlemlerde yine bir Baro çalışanı faaliyet içinde yer almaktadır.

 

Diğer Yayınlar

 

Sözü edilen periyodiklerin yanı sıra, zaman zaman basımı uygun görülen kitapçık ya da tematik bültenlerin çalışması da Yayın Kurulu tarafından yapılır. Ancak genel yaklaşım, tematik bülten hazırlamak isteyen herhangi bir Baro komisyonun bu konuda olabildiğince özerk hareket etmesidir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulları ya da yayın Kurulu, komisyonların demokratik özerkliğinden yanadır.

 

İzmir Barosu internet sitesinin servis sağlayıcısının yıllar içinde birkaç kez değişmesinden dolayı, İzmir Barosunun 1998-2006 arasında sitesinde yer verilen yayınlarına şu anda ulaşmak pek olanaklı görünmüyor. Umarız zaman içinde onları da meslektaşlarımıza ve merak eden herkese sunma olanağı yaratılabilir.

 

Yayın Kurulunun Çalışma Prensipleri

 

Yayın Kurulumuz herhangi bir şekilde İzmir Barosuna ulaşan ve Dergi'de yayınlanması istenen bir yazıyı hakemli ve hakemsiz olmasına göre değerlendirmeye alır.Hakemsiz yazılar,elbette hukuk açısından "okunabilir" ve "dikkat çekici" bir şey söyleyebilmelidir. Ele aldığı konuda Dergi okuyucularının merakını uyandırabilmeli ve zihin açıcı olmalıdır. Gelen yazılar iki ayrı Yayın Kurulu üyesine teslim edilir. Eğer yazının yayınlanması/yayınlanmaması konusunda her iki üye de görüş birliğinde ise bu ortak fikre göre karar verilir. Ancak görüşler arasında farklılık varsa bir üçüncü Kurul üyesine yazı teslim edilir. Gelecek görüş, Yayın Kuruluna sunulur, tartışılır ve karara bağlanır.

 

Temel prensiplerden en başta geleni, yazının daha önce amatör ya da profesyonel herhangi bir yayın organında da yer almamış olmasıdır. Yayın Kurulu kendisine gönderilen yazının basımı konusunda tek söz hakkı sahibidir. Keza gönderilen yazılar basılsın ya da basılmasın geri verilmez.

 

Hakemli yazılarise yine ele aldığı konuyla ilgili Dergi Hakem Kurulunun iki üyesine gönderilir. Yazının basılıp basılmaması konusunda hakemsiz yazılardaki kurallar geçerlidir.

 

Yargıtay içtihatlarıise okuma kolaylığı yaratması için Yargıtay Kararlar Dergisinin formunu belirlemiştir. Kararın içinden çıkarılan bir başlık, özet ve kararın tamamının yayınlanması. Eğer güzel bir çeviri olarak sunulursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına da yer verilmektedir. Ancak Yayın Kurulu, AİHM kararının "nasıl okunması"na ilişkin bir yorumla beraber gelecek olan yazıları daha bir memnuniyetle kabul ettiğini de belirtmektedir.

 

Yayın Kurulu Üyeleri

 

Yayın Kurulu avukat stajyerleri (katılmak isterlerse yargıç ve savcı stajyerlerine de açıktır elbette) ve avukatların katılımından oluşur. Çok düzenli bir aralıkta toplandığı söylenemez ise de ayda iki toplantı yapılabilmektedir.