MERKEZLER

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Disiplinler Arası Yaklaşımlar Çalıştayı Düzenledi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Disiplinler Arası Yaklaşımlar Çalıştayı, İzmir Barosu Konferans Salonu’nda başladı. 17-18 Mart tarihlerinde düzenlenen çalıştayın ilk günü üç oturum gerçekleştirildi.

İzmir Barosu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Disiplinler Arası Yaklaşımlar Çalıştayı, İzmir Barosu Konferans Salonu’nda başladı. 17-18 Mart tarihlerinde düzenlenen çalıştayın ilk günü üç oturum gerçekleştirildi.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, konuşmasının başında Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporundan çarpıcı rakamlar verdi.  Bu rapora göre kadınların eğitim oranında Türkiye’nin 109’uncu sırada, siyasete katılım alanında ise 113’üncü sırada olduğunu belirten Özcan, yine bu raporun kadınların bir gün içinde erkeklere oranla 50 dakika fazla çalıştığını ortaya koyduğunu ifade etti. 2017 yılının ilk iki ayında  erkekler tarafından 67 kadının öldürüldüğünü belirten Özcan, binlerce kadının ise şiddetin her türlüsüne maruz kaldığını ifade etti. “Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadını birçok Avrupa ülkesinden çok önce siyasi haklarına erişmiş olmasına rağmen, neredeyse yüz yıl önce verilen bu haklar son dönemde özellikle siyasi iktidar tarafından maalesef geriye götürülmektedir” diyen Özcan, “Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın hiçbir şey yapmadığını dün gazetelerde okuduk” dedi.

 

Gündemde olan Anayasa değişikliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Av. Aydın Özcan, “15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini bir hukukçu olarak kabul etmemiz, onaylamamız mümkün değildir. Ancak darbe girişimi sonrasında ülkenin OHAL ve KHK’lerle yönetilmesini ve yapılmak istenen Anayasa değişikliği ile bu düzenin devamını da kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. 

 

Anayasa değişikliği bu şekliyle gerçekleştiği takdirde TBMM’nin itibarsızlaştırılacağını, yasama ve yargı denetiminin ortadan kalkacağını ifade eden Özcan, “ülkemiz hızla kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru yönelecektir. Böyle bir ortamda hukuk devletinden, kadın haklarından, çocuk haklarından, insan haklarından söz edilebilir mi?” dedi.

 

En acı olanın da ülkenin kapalı bir toplum haline getirilmek istenmesi olduğunu vurgulayan Özcan, “bugün bile çok az kişi konuşabiliyor, bakın kadın sorununu tartıştığımız bugün üç kadın siyasetçinin sadece hayır dedikleri için konuşmalarının engellendiğini öğreniyoruz” dedi. Hayır diyenlere yönelik yargısız infazların hedefinde özellikle Türkiye Barolar Birliği ve barolar olduğunu belirten Av. Aydın Özcan, devlet adamlarının televizyonlarda 18 Şubat’ta Hollanda’da TBB Başkanı Av. Prof.Dr. Metin Feyzioğlu ile katıldığı bir panelin sanki Hollanda krizinden sonra yapılmış gibi algı yaratmak istediklerini dile getirdi.

 

Av. Aydın Özcan sözlerini, “Dilerim Mustafa Kemal Atatürk’ün bize göstermiş olduğu yolda Türkiye Cumhuriyeti ilerlemeye devam eder. Ülkenin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma özelliğine insanlarımız sahip çıkar ve O’nun yolundan bilimden yana, çağdaş uygarlıktan yana yol alırız. Çocuklarımıza iyi bir gelecek için bu yoldan asla çıkmamalıyız” diyerek bitirdi.

 

Baro Başkanı Av. Aydın Özcan’ın konuşmasından sonra çalıştayın ilk oturumu başladı.

 

Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Nuriye Kadan’ın yaptığı ilk oturumda ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Ecevit “Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi”, Yaşar Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker “Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Katılım: Kuzey Ülkeleri Deneyimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Şebnem Seçer “Çalışma Yaşamında Kadın-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. A. Aslı Şimşek  “Türkiye’de Hukukun Cinsiyeti: Hukuk Eğitiminde, Mevzuatta ve Yargıda Durum ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 

 

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Solmaz Zelyut yaptı. İkinci oturumda Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya “Dil Şiddeti ve Şiddetin Dili”,  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Esen “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Meselesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu “Psikoloji Bilim Alanı İçinde Cinsiyetçilik” ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.Hale Okçay ise “Dinlerin Toplumsal Cinsiyete Bakışı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 

Gerçekleştirilen son oturumda ise İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen moderatörlük yaptı.  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Turan Belkıs “Cinsiyet Politikaları ve Sanat”,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın “Antik Dönemde Ege’de Kadın”,  Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Koca “Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri” ve  İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise “Medyada Kadın; Medyanın Dili ve Medyada Kadının 3 Hali” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 

Çalışmanın ikinci günü ise Hukuk, Eğitim, Tarih, Siyaset ve Medya alanlarında atölye çalışmaları düzenlendi.