Atatürk ve Bayrak
Haberi Yazdır Küçük Font Büyük Font

Avukatlık Mesleğini Küçük Düşürücü İfadeler İçeren Köşe Yazısı Tekzip Edilmiştir

04.03.2016 17:53:05
Avukatlık Mesleğini Küçük Düşürücü İfadeler İçeren Köşe Yazısı Tekzip Edilmiştir

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru’nun 30.01.2016’da yayımlanan ve avukatlık mesleğini küçük düşürücü, onurunu zedeleyici ifadeler içeren “konuş sayın hocam” adlı köşe yazısı nedeniyle tekzip talebinde bulunulmuştur


İ  H  T  A  R  N  A  M  E

 

KEŞİDECİ     : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

 

ADRES           :1456 Sok. No:14 Konak / İzmir                                           

 

MUHATAP    : Sözcü Gazetesi

                           Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sok. Atlas İş Merkezi A blok No: 6-8

                           No: 6-8/4 Küçükçekmece/İstanbul

 

KONU           : Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmasına dair ihtarımıza ilişkin olup kanunundan doğan yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi ve taleplerimizin karşılanmaması halinde gerekli hukuki ve cezai takibin yapılacağını,  yargı giderlerinin sizden talep edileceğini ihtaren bildiririz.

 

A Ç I K L A M A L A R     :

1.      Gazeteniz yazarlarından NECATİ DOĞRU’NUN 30.01.2016’DA ELE ALDIĞI “KONUŞ SAYIN HOCAM” ADLI KÖŞE YAZISI, AVUKATLIK MESLEĞİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ VE ONURUNU ZEDELEYİCİ BEYANLAR içermektedir.  

 

2.      Kamuoyunu yönlendirecek, halkın nezdinde avukatlık mesleğini küçük düşürücü beyanlar şöyledir; “Amacım “Bizim ülkemizde adalet okutan üniversitelerdeki kürsüler nedir?” diye sormak. Hukuk Fakültesi mi? , Avukatlık Fakültesi mi? Hukuk: Gerçek kanıt, sağlam belge, defosuz tanık, tarafsız bilirkişi, adalet amaçlı iddianame arar. Avukatlık: Suçluyu aklamaya ve karşılığında avukatlık parası (vekâlet ücreti) almayı meslek edinir.  Türkiye’nin hukuk fakülteleri gerçek savcılar ve yargıçlar mı mezun ediyor yoksa emri kim veriyorsa onların istediği doğrultuda iddianame yazan savcı görüntülü avukatlar mı yetiştiriyor?

 

3.      Avukatlık Kanunu uyarınca, avukatlık mesleği yargının kurucu unsurlarından olup, kamu hizmetidir. Ancak yukarıda alıntılanan beyanlarda hukuksuz ve kanuna aykırı bir “avukatlık” tanımı yapılmıştır. Yine aynı yasa uyarınca “baro” mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmakla görevlidir. Avukatlık mesleğini kamuoyunu yönlendirecek ve halkın nezdinde küçük düşürücü beyanlarla tanıtan bu köşe yazısına karşı baromuz tarafından işbu tekzibi tarafınıza iletmek zaruridir.

 

4.      İzah edilen nedenlerle 5187 sayılı Basın Kanunu’ nun 14. maddesinde görüleceği üzere; süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu yazı işleri müdürü hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.

 

5.       Ekte sunmuş olduğumuz düzeltme ve yanıt metninin, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun gösterdiği biçim ve koşullara uyularak yayınlanmasını, yayımlanmaması durumunda şikâyet ve dava yoluna başvuracağımızı bilgilerinize sunarız. 22.02.2016

 

İHTAR EDEN

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 

                       

EK:

 

 

DÜZELTME VE YANIT METNİDİR.

 

 

            30/01/ 2016 tarihinde Gazetemizce “Konuş Sayın Hocam “ başlığıyla yayınlanmış olan köşe yazısında avukatlık mesleğine ilişkin kabul edilemez açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Köşe yazısı içeriğinde; avukatlık mesleğinin gayrı ciddi ve gerçekten uzak sözde bir tanımı yapılarak ”avukatlık: suçluyu aklayan, adaleti yerine getirmekten kaçınan ve bunun karşılığında ücret alan bir meslek” şeklindeki talihsiz ifadeler kullanılmıştır.

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki avukatlık mesleği suçluyu aklama mesleği değildir. Avukatlık, hukuk kuralları çerçevesinde kişilerin haklarının korunması görevidir; adaletin gerçekleşmesi için kurucu ve vazgeçilmez bağımsız savunma unsurunu oluşturan bir kamu hizmetidir.

Kişilerin savunma haklarının gerçekleştirilmesini üstlenen böylesi kutsal bir meslek için, eleştiri sınırları aşılarak mesleğin ve tüm meslek mensuplarının genelini hedef alacak, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılması kabul edilemez.    

 

            Bu nedenle; 30/01/2016 tarihli anılan köşe yazısındaki, mesleğin ve mensuplarının saygınlığına gölge düşürmek üzere kaleme alınmış hakaretamiz ifadelerin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca; kamu hizmeti niteliğinde, yargının kurucu unsurlarından olan avukatlık mesleği hakkında sunmuş olduğumuz haberin üslup itibari ile avukatlık mesleğini küçük düşürür nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; gerçekle bağdaşmayan, iftira niteliği taşıyan, kabul edilebilir herhangi bir somut veri ve delile dayanmayan meslek etiğine aykırı köşe yazsının,etik kurallar, hukuk ve kanun gereği yazarımız tarafından açıklanması zaruri olup, iş bu tekzip metninin yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Bu itibarla, bir yargılamada gerek mağdur gerek sanık haklarını hukukun gerektirdiği şekilde korunması amacını üstlenen avukatların, tüm onuru ile vatandaşların hukuki haklarının korunması görevlerine devam etmekte olduğunu kamuoyu ile paylaşmaktayız. Saygılarımızla.

         

SAYIN NOTER;

 

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

                                   İHTAR EDEN

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 İHTARNAME İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>

 

 

sol
 • aidat
 • Üyelerimize Yönelik Kampanyalar
 • Baro anlasmali saglik kuruluslari
 • Aramıza Yeni Katılanlar
 • Baro eimza
 • baro kütüphane
 • Mobil Uygulama
 • Kaybettiklerimiz
 • barokart
 • İleri Eğitim Programları
 • TBB SYDF
 • UBAP
sağ
İzmir Barosu Logo

© 2015 - İzmir Barosu Tüm Hakları Saklıdır, İzmir Barosu yazılı izni alınmadan kopyalanamaz.
Web sitesi İzmir