HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

CMK Müdafiilerinin Dikkatine

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Sistemin işleyişine ilişkin duyuru

13:23 . 03 Aralık 2015

İzmir Barosu CMK Yürütme Kurulunun önerisi üzerine  İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 01.12.2015 tarih ve 55/27 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen hususların İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.01.2012 tarih ve 69/76 sayılı kararı ile kabul edilen İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesine eklenmesine  karar verilmiştir.

 

                        1- İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesine geçici madde olarak ;Bu yönergenin yürürlük tarihi olarak öngörülen 06 Nisan 2016 tarihi itibariyle tüm CMK müdafilerinin puanlarının ‘’0(sıfır)’’ lanmasının eklenmesi ve bu sıfırlama işleminin 3 (üç) yılda bir tekrarlanmasına;

 

                        2- İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesinin 10/g maddesinde ‘’görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan, 6 ay içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış olanlar listeden çıkarılma talebinde bulunmuş sayılır’’denmektedir. Yine bu yönergenin yürürlük tarihi olarak öngörülen  06 Nisan 2016 tarihi itibariyle bu maddedeki  6 aylık sürenin 4 ay olarak değiştirilmesine;

 

                        Ayrıca ;İzmir Barosu CMK yürütme kurulunun 26.11.2015 tarihli toplantısına alınan ilke kararları gereği; a) 27.11.2015 tarihinden itibaren arandıktan sonra tekrar aranma süresini ifade eden bekleme süresinin şu an uygulamada olan 30 dakikadan 90 dakikaya çıkarılmasına,  b)  01.01.2016 tarihinden itibaren OCAS tarafından telefonla aranan avukatın henüz görevlendirme bilgileri verilmemişken hatalı şifre girişi,hat kesilmesi veya aranan telefona ulaşılamaması nedenleriyle sistem tarafından verilen ret puanlarının otomatik silinmesine ilişkin 24.08.2011 tarihli uygulama sona erdirilecek olup, ret puanlarının silinmesi taleplerinin yazılı olarak Baromuza bildirilmesine karar verilmiştir.

 

                        Bilgilerinize sunulur.