HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

CMK Duyuru

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

CMK kapsamında müdafi veya vekil olarak görevlendirildiğiniz dosya fotokopilerinin talep edilmesi konusundaki 26.07.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

23:38 . 28 Temmuz 2011

CMK 150. maddesi gereğince yapılan müdafi/vekil görevlendirmelerinin temel amacının savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının sağlanması olduğu gerçeğinden hareketle;

Görevlendirilen avukatların Adil Yargılanma Hakkı ve Avukatlık Kanunu'na uygun olarak görev yapabilmesinin ön koşulunun dava evraklarının alınması olduğunun altı çizilerek,

Aksi davranışın;

CMK gereğince müdafi/vekil görevlendirilmesinin ruhuna ve silahların eşitliği ilkesine de aykırı olacağı,

Avukatın etkin ve yeterli savunma yapmasını engelleyeceği,

Yasa ve TBB meslek kurallarına aykırılık oluşturacağı ve,

Bu yönüyle de avukatlık mesleğinin onuruna ve saygınlığına uygun düşmeyeceği düşüncesiyle,

CMK gereğince görev almakta olan müdafi/vekillere bu hususa dikkat etmeleri gerektiğinin bildirilerek, 

CMK gereğince görevlendirilen dosyalarda öncelikle;

·    dosyadaki evraklardan birer suretin bedelsiz olarak verilmesinin mahkemelerden yazılı olarak talep edilmesi,

·    dosyalardan suret verilmesine ve CMK gereğince görevlendirilen vekil veya müdafiin CMK gereğince yapmak zorunda kaldığı diğer işlemlere ilişkin giderlerin yargılama giderinden sayılmak üzere mahkemece sarf kararına bağlanması gerektiğinin bildirilmesi,

·    dosyadaki evraklardan birer suretin bedelsiz olarak müdafi/vekile verilmesine kadar savunma görevinin yapılamayacağının  verilecek dilekçelerde açıkça belirtilmesinin gerektiği,

·    Yazılı talebe rağmen dosya fotokopisinin kendisine verilmediği durumlarda müdafi/vekilin görevini gerektiği gibi yapma koşulları bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmesinin baromuzca "haklı nedenle çekilme" olarak değerlendirileceği ve bu nedenle müdafiler aleyhine herhangi bir işlem tesisi yoluna gidilmeyeceğinin müdafilere duyurulmasına,

Bu konuda hazırlanacak matbu fotokopi talep dilekçesinin baro internet sitesinde müdafilerin kullanımına sunulmasına,

Karardan bir suretin bu konuda gerekli önlemleri almak üzere İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi. 

CMK dosya fotokopisi talebi konusunda Yönetim Kurulu kararı için tıklayınız >>> 

 

CMK dosya fotokopisi talebi konusunda örnek dilekçe için tıklayınız >>>

 

CMK dosya fotokopisi talebi konusunda örnek karar için tıklayınız >>>