HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Duyuru

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

CMK Müdafiilerinin Dikkatine

23:16 . 17 Şubat 2012

CMK MÜDAFİLERİNİN DİKKATİNE;

 

Soruşturma evresinde görevli avukatın kovuşturma evresinde de görevlendirilmesi/görevinin devam etmesi İzmir Barosu CMK uygulamasının temel kurallarından biridir. İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesi' nin "Görevlendirme Esasları" başlıklı 8.maddesi' nin 8.fıkrası "Soruşturma evresinde görevlendiren avukatın kovuşturma evresinde de görevlendirilmesi esastır. Mahkemelerden gelen taleplerde soruşturma evresinde görev yapan avukatın isminin belirtilmemiş olması nedeniyle baro tarafından görevlendirilen avukat, öncelikle aynı şüpheli ya da mağdurla ilgili soruşturma evresinde görevlendirilen bir avukat bulunup bulunmadığını inceleyip varsa görevi iade etmek zorundadır. Görevi iade eden avukatın iade ettiği göreve ilişkin puanı derhal kovuşturma puanından indirilir. Soruşturma evresinde zorunluluk nedeniyle birden fazla avukat görevlendirilmiş olması halinde son görevlendirilen avukatın görevi devam eder ve kovuşturma evresinde de o avukat görevlendirilir." şeklinde düzenlenmiştir.

 

02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik' in "Görevlendirme Esasları" başlıklı 6.maddesinin 1.fıkrasında da"Soruşturma evresinde görev yapan müdafi veya vekil, engel bulunmadığı takdirde kovuşturma evresinde de öncelikle görevlendirilir." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Avukatın görev yapacağı dosyada kendisinden önce görev yapmış bir avukat olup olmadığını incelemesi ve varsa ilgili avukata bilgi vermesi, aynı zamanda Avukatlık Meslek Kurallarından kaynaklanan bir yükümlülüktür.

 

CMK görevlendirme listelerinden yer alan meslektaşlarımızdan soruşturma evresinde görev yaptıkları dosyalara yine görevlendirme listelerinde yer alan başka meslektaşlarımızın müdafi/vekil olarak katıldığı ve görevi iade etmedikleri yolunda çok sayıda yakınma alınmaktadır. Soruşturma evresinde başka bir avukatın görev yaptığı dosyada görevin iade edilmemesi, İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesi' nin "Yaptırımlar" başlıklı 5.bölümünün 13.maddesi gereği CMK uygulaması anlamında "uyarı" nedeni olarak değerlendirilmektedir.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle; CMK kapsamında müdafi veya vekil olarak görevlendirildiğiniz kovuşturma dosyalarının ücret talebine ilişkin raporlarını sunarken;

Soruşturma evresinde sanık ya da mağdurun bir avukatının bulunup bulunmadığı konusundaki bilginin rapora mutlaka yazılması; kovuşturma görevlerine ilişkin ödeme onayının ancak bu bilgi verildikten (rapora yazıldıktan) sonra yapılabileceği,

 

Bilgilerinize sunulur.  

 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI