HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Elektronik Tebligat Hakkında Kısa Bilgilendirme

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Baromuzca ilgili kurumlar ile görüşmeler yapılmakta olup, gelinen aşamada meslektaşlarımızın ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında meslektaşlarımıza bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir.

09:20 . 27 Aralık 2018

15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi gereğince 01/01/2019 tarihinden itibaren, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir ; hükmü gereğince Adalet Bakanlığı’nca 06/12/2018 gün ve 30617 sayılı Resmî Gazetede “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

 

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliğini ‘nin “Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar” kenar başlıklı 5.maddesine göre;

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur: ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

 

Elektronik Tebligat Adres Başvurusu

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliğini ‘nin “Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru” kenar başlıklı 6.maddesine göre; 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren (01/01/2019 tarihinden itibaren) bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından (Türkiye Barolar Birliği) PTT’ye yapılır.

 

Elektronik Tebligat Adresi Başvurusu Zamanı Ve Yeri

 

Elektronik tebligat zorunluluğunun başladığı 01/01/2019 tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye Barolar Birliği, baro levhasına kayıtlı avukatlar adına, (Yön. 6(2)-c) gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri) göre elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT’ye başvuracaktır.

 

Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliğini ‘in “Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi” kenar başlıklı 8.maddesine göre PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder.

 

Elektronik Tebligat Adresinin Teslimi

 

PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

 

Avukatlar adına oluşturulan elektronik posta adresinin avukatlara teslimi, daha sonra Türkiye Barolar Birliğince duyurulacak yolla sağlanacaktır.

 

Elektronik Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağı

 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

Muhatabın Bilgilendirilmesi

 

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

 

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

 

Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

 

Elektronik Tebligat Adresine Erişim

 

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

 

Ücretlendirme

 

PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlayacaktır.

 

Diğer Hususlar

 

TBB tarafından PTT ile yapılan işlemler henüz sonuçlandırılmadığı için Baro levhasına yazılı avukatların elektronik tebligat zorunluluğunun, 01/01/2019 tarihinden itibaren hemen başlamayacağı değerlendirilmektedir.

 

Düzenleme ile getirilen elektronik tebligat adresi olup, daha önce alınmış olan Kayıtlı Elektronik Posta adresleri (KEP) adli işlemlerde geçerliliğini yitirmiş olacaktır.

 

Baromuzca ilgili kurumlar ile görüşmeler yapılmakta olup, gelinen aşamada meslektaşlarımızın ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında meslektaşlarımıza bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir.

 

İzmir Barosu Başkanlığı